Å gi Sinne en Scene. Evaluering av egal teaters forestilling Sinna Mann Telemark forskning 2019

Å gi sinne en scene

Å gi sinne en scene

Effekter av teaterforestillingen Sinna Mann

Sinna Mann er et teaterstykke som handler om barn som lever med vold i hjemmet. Stykket ble spilt for en rekke skoler i 2008-2009 som ble evaluert av Telemarksforsking. Evalueringen fra 2009 viser at forestillingen er godt egnet for å sette fokus på en tabubelagt problemstilling blant barn og voksne på skolene. I 2018 ble Telemarksforsking på nytt bedt om å undersøke forestillingens konsekvenser for barns åpenhet rundt temaet vold i nære relasjoner. Vi sendte ut survey til lærere og andre ansatte ved skolene som hadde sett forestillingen. Resultatene viser at teaterstykket bidrar til mer åpenhet, dialog og bevissthet rundt temaet. Flere tilfeller av vold i hjemmet ble avdekket i etterkant av at stykket hadde blitt spilt.Foto: istock

ForfatterKristine Persdatter MilandUtgitt03.04.2019TypeNotatNotat18 – 2019ISBN

Kulturforsking

Last ned