Billetter til Ronja Røver datter ligger ute for salg www.ticketmaster.no

Ronja Røverdatter: 12/6,13/6, 26/6, 4/9, 5/9, 11/9, 12/9, 25/9, 26/9, 9/10,10/10 kl. 1300 Billetter hos www.ticketmaster.no. 

https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/arrangementer-pa-offentlig-sted/?fbclid=IwAR0jPxdR5RXoBwyjAvJFaENqltg78vq9sz0cqJdxNjQjzsUmhhpSzkW1MgA


Tre Nøtter Askepott. Askepott skuespiller Nami Kitagawa Aam, og skuspiller Filip Bargee Ramberg 


Emil i Lønneberget spilles ute på Tinkern Park. 

Kulturetaten har gitt støtte til egal teaters Ronja Røverdatter av Astrid Lindgren.Forestillingen skal spilles på Tinkern park på Frogner i Oslo, august 2020.