Ny forestilling i samarbeid med Reddsmå.no

Siri Søftestad og Øivind Aschjem har skrevet en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet. Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.

EGAL TEATER I SAMARBEID MED REDDESMÅ PLANLEGGER EN TEATERFORESTILLING SOM BYGGER PÅ IDEER FRA UTSTILLINGENE “HVIS KLÆR KUNNE FORTELLE.”

MÅLSETTINGEN ER Å PRESENTERE EN TEATERFORESTILLING SOM KAN PRESENTERES FOR DE ELDSTE BARNEHAGEBARNA OG SOM SKAL TEMATISERE VOLD, SEKSUELLE OVERGREP OG ANDRE FORMER FOR KRENKELSER MOT DE MINSTE BARNA.

EGALT TEATER HAR GJENNON MANGE ÅR REIST NORGE RUNDT MED TEATERFORESTILLINGEN ” SINNA MANN” OG DE HAR MED RESPEKT, KLOKSKAP OG KUNNSKAP VÆRT EN VEIVISERE INN I VERDEN HVOR BARN LIDER OVERLAST.

FORESTILLINGEN SKAL UTVIKLES I SAMARBEID MED REDDESMÅ OG ANDRE FAGPERSONER.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.