Lørdag 9.Desember kl.1700 Utsolgt/Fortsatt billetter: 29. Desember kl.1400 Folk og Røvere i Kardemommeby! På ègal teater!

Folk og Røvere billetter 9. Desember

Folk og Røvere billetter 29. Desember

 


De tre røverne: Gaute Skjegstad, Diego Belda og Andreas Cappelen.

Tante Sofie : Lina Kristin Berg/Vivian Hein

Politmester Bastian:Porfirio Gutierrez

Tobias i tårnet: Lars Reynert Olsen/Erik Lie

Barberer Sørensen/Bandini: Biniam Yhidego Gezai/Isabel Daae/Karen Kjeøen

Kamomilla/ Løven : Hulda Hein-Gutierrez/Ingeborg Skrede

Tommy: Jens Cappelen/Elias Bakka Hjartø

Remo: Njål Hein-Gutierrez/Øystein Bakka Hjertø

Trikkefører Syversen:Samuel Gutierrez

Fru Bastian, Pølsemakereren:Christina Bjørholt/Lina Kristin Berg

Bakeren: Erik Bolstad

Kjøpmann Berg:Samuel Gutierrez

Pontius, Den talende Kamel, Pappegøyen fra Amerika: Isabel Daae, Elias Bakka Hjertø,Lina Kristin Berg

Esel: Øystein Bakka Hjertø, Marie og Pernille Hedløv Aase

https://www.ticketmaster.no/artist/egal-teater-folk-og-rovere-billetter/990492

Folk og Røvere i Kardemomme by Søndag 19. November, 25.,26 November. “2., 3. og 9. Desember kl 1700

ègal teater presenterer forstillingen om Folk og Røverere i Kardemomme By hvor folk er litt hyggeligere og synger mer enn ellers. Men folk er lei av at røverne røver alt mulig og syns at Politmester Bastian burde arrestere dem snart. Hvordan skal det gå? Bli med å se!Billetter fåes kjøpt på Ticketmaster og 1 time før i døren i Munkedamsveien 80 a https://www.ticketmaster.no/event/folk-og-rovere-i-kardemommeby-billetter/554045

égal teater søker frivillige.

ègal teater har mottatt fivillighetsmidler fra Oslo kommune og søker nå etter frivillige. Har du engasjement for kultur og kanskje et ønske om å lære teaterfaget og drift av en spennende teaterscene midt i Oslo. Ta kontakt med daglig leder Vivian Hein/ mailadresse: egalteater@gmail.com

Hvis klær kunne fortelle.

égal teater arbeider med forprosjektering av forestillingen “Hvis klær kunne fortelle” etter forespørsel fra reddesmå v/ Øivind Aschjem og Siri Søftestad  basert på utstillingen ved samme navn.premiere januar 2018

www.reddesmå.no

 

Ny forestilling i samarbeid med Reddsmå.no

Siri Søftestad og Øivind Aschjem har skrevet en fagbok som dokumenterer vold og overgrep ved bruk av visuelle og litterære elementer, og som formidler praktisk informasjon og kunnskap om emnet. Boka består av fotografier av barneklær og gjenstander eid av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep, samt små fortellinger knyttet til hvert plagg.

EGAL TEATER I SAMARBEID MED REDDESMÅ PLANLEGGER EN TEATERFORESTILLING SOM BYGGER PÅ IDEER FRA UTSTILLINGENE “HVIS KLÆR KUNNE FORTELLE.”

MÅLSETTINGEN ER Å PRESENTERE EN TEATERFORESTILLING SOM KAN PRESENTERES FOR DE ELDSTE BARNEHAGEBARNA OG SOM SKAL TEMATISERE VOLD, SEKSUELLE OVERGREP OG ANDRE FORMER FOR KRENKELSER MOT DE MINSTE BARNA.

EGALT TEATER HAR GJENNON MANGE ÅR REIST NORGE RUNDT MED TEATERFORESTILLINGEN ” SINNA MANN” OG DE HAR MED RESPEKT, KLOKSKAP OG KUNNSKAP VÆRT EN VEIVISERE INN I VERDEN HVOR BARN LIDER OVERLAST.

FORESTILLINGEN SKAL UTVIKLES I SAMARBEID MED REDDESMÅ OG ANDRE FAGPERSONER.