Peter Pans klima kamp! Støttet av kulturetaten!


Peter Pan’s kamp om miljøet spilles under kulturnatt fredag 13/9 kl: 1730, lørdag 21/9 kl: 1400 og søndag 13/10 kl: 1300E

Kaptein Krok vil gjerne utnytte Drømmelands rike naturresurser til det fulle: bygge mange veier, starte med oppdrettsfisk og utrydde insekter så drømmeland blir et perfekt drømmeland for turisme og store cruise skip. Han vil også utvinne gull fra gruver og oljen i lagunen og tiltrekke seg rike investorer ved å gjøre Drømmeland til et skatteparadis spesielt for ham selv. Men det er en som vi det annerledes og det er Peter Pan som vil at naturen ikke skal skitnes til og fortsatt være et fritt paradis som barn kan komme og oppleve eventyr og leke.

Captain Hook wants to make full use of Dreamland’s rich natural resources: build many roads, start with farmed fish and eradicate insects so dreamland becomes a perfect dreamland for tourism and large cruise ships. He will also extract gold from the mines and oil in the lagoon and attract rich investors by making Dreamland a tax haven especially for himself. But it is one that would like it differently and it is Peter Pan who wants nature not to be dirty and still be a free paradise that children can come and experience adventure and play in.